Soňky 24 Sagatda Koronawirus Sebäpli Çekilen Adam Pidasy 58 Boldy

Saglyk ýagdaýy gowulaşan 5 müň 383 adam öýlerine ugradyldy.

1679593
Soňky 24 Sagatda Koronawirus Sebäpli Çekilen Adam Pidasy 58 Boldy

Türkiýäniň koronawirusa garşy göreşi dowam edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 58 boldy.

24 sagadyň dowamynda 221 müň 463 adam testden geçirildi.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 12 müň 381 adama ýetdi

Saglyk ýagdaýy gowulaşan 5 müň 383 adam öýlerine ugradyldy.

Beýleki tarapdan Türkiýede häzire çenli birinji, ikinji we üçünji doza sanjymyny etdirenleriň sany 65 million 631 müň 701 adama ýetdi.

Saglygy Goraýyş ministri Fahrettin Koja, “Wirusa ýoluganlaryň sany artýar. Wirusdan goranmak üçin sanjym etdireliň” diýdi.Degişli Habarlar