Erdogan Erzurumda ýaşlar bilen duşuşyk geçirdi

Erdogan Erzurumda ýaşlar bilen söhbetdeş boldy, käbir ýaşlaryň we sungat işgärleriniň ýerine ýetiren halk aýdymlaryny diňledi

1676885
Erdogan Erzurumda ýaşlar bilen duşuşyk geçirdi

Prezident Rejep Taýýip Erdogan Erzurum welaýatyna guran saparynyň çäginde gurluşygy tamamlanan desgalaryň köpçülikleýin açylyş dabarasyndan soň Çifte Minaraly medresä geçdi. 

Medresäniň girelgesinde Erzurumyň milli tansy bilen garşylanan Prezident Erdogan, ol ýerde ýaşlar bilen söhbetdeş boldy, käbir ýaşlaryň we sungat işgärleriniň ýerine ýetiren halk aýdymlaryny diňledi. Degişli Habarlar