Gündelik Hasaba Alynanlaryň Sany 5 Müň 630 Adama Ýetdi

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 56 boldy.

1664948
Gündelik Hasaba Alynanlaryň Sany 5 Müň 630 Adama Ýetdi

Türkiýäniň koronawirusa garşy göreşi dowam edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 56 boldy.

Epidemiýanyň başyndan bäri aradan çykan raýatlaryň sany 49 müň 473 adama ýetdi.

24 sagadyň dowamynda 222 müň 936 adam testden geçirilip, ýene-de 477 adama koronawirusyň ýokaşandygy anyklandy.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 5 müň 630 adama ýetdi

Saglyk ýagdaýy gowulaşyp öýlerine ugradylan 7 müň 184 adam bilen birlikde, jemi sagalan raýatlaryň sany 5 million 261 müň 892 adama ýetdi.Degişli Habarlar