Erdogan liderlere "Türkiýäniň terrorizme garşy göreşi" atly kitaby gowşurdy

Prezidentiň ýanyndaky Kommunikasiýalar edarasy tarapyndan taýarlanan "Türkiýäniň terrorizme garşy göreşi" atly kitap, ÝPG/PKK, FETÖ we DAIŞ bolmak bilen 3 aýry bölümden ybarat

1658348
Erdogan liderlere "Türkiýäniň terrorizme garşy göreşi" atly kitaby gowşurdy

Prezident Rejep Taýýip Erdogan, düýn NATO-nyň Liderler maslahatynyň çäginde duşuşyk geçiren liderlere Türkiýäniň ÝPG/PKK, FETÖ we DAIŞ terror guramalaryna garşy tutanýerli göreşi barada gürrüň berilýän "Türkiýäniň terrorizme garşy göreşi" atly kitabyny gowşurdy. 

Prezident Erdogan "Türkiýäniň terrorizme garşy göreşi" atly kitaby, maslahatyň çäginde duşuşyk geçiren ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden bilen birlikde Beýik Britaniýanyň Premýer ministri Boris Jonsona we Germaniýanyň Federal Kansleri Angela Merkele berdi. 

Prezidentiň ýanyndaky Kommunikasiýalar edarasy tarapyndan taýarlanan "Türkiýäniň terrorizme garşy göreşi" atly kitap, ÝPG/PKK, FETÖ we DAIŞ bolmak bilen 3 aýry bölümden ybarat. 

Kitapda Türkiýäniň hyzmatdaşlaryndan tamasynyň özygtyýarlylyk hukugyna we howpsuzlyk aladalaryna hormat goýulmagydygy, ÝPG/PKK, FETÖ we DAIŞ bilen birlikde ähli terrora guramalaryna garşy alyp barýan göreşinde anyk ýagdýada ýanynda durmagydygy bellendi. Degişli Habarlar