Fuat Oktaý 19-njy maý Atatürki hatyralama, Ýaşlar we Sport baýramy mynasybetli ýüzlenme çap etdi

Prezidentiň orunbasary Fuat Oktaý 19-njy maý Atatürki hatyralama, Ýaşlar we Sport baýramy mynasybetli gutlag ýüzlenmesini çap etdi

1641907
Fuat Oktaý 19-njy maý Atatürki hatyralama, Ýaşlar we Sport baýramy mynasybetli ýüzlenme çap etdi

Fuat Oktaý sosial media hasabyndan beren beýanatynda: "Özygtyýarlylygymyzy we gelejegimizi 19-njy maýda Samsunda başlan şol şanly göreşe borçludyrys. Ýurduna we gelejegine eýe çykan ýaşlarymyzyň 19-njy maý Atatürki hatyralama, Ýaşlar we Sport baýramy gutly bolsun. Bu watan ugrunda janyny beren ähli şehitlerimizi uly hormat bilen hatyralaýaryn" diýip belledi. Degişli Habarlar