Goranmak ministrligi: "Terrorçylaryň hinlerine girildi we nyşanalar ýer bilen ýegsan edildi"

Düýn giýje boýy arakesmesiz ýagdaýda dowam eden operasiýalarda Harby-Howa güýçleri tarapyndan terrorçylaryň ýerleri ýok dildi

1627949
Goranmak ministrligi: "Terrorçylaryň hinlerine girildi we nyşanalar ýer bilen ýegsan edildi"

Yragyň demirgazygynda ekstremist terror guramasy PKK-a garşy geçirilýän Penje-Şimşek we Penje-Ýyldyrym operasiýalary meýilleşdirilşi ýaly dowam edýär.

Gijäniň dowamynda arakesmesiz ýagdaýda dowam eden operasiýalarda Harby-howa güýçleri tarapyndan terrorçylaryň ýerleri ýok dildi.  

Milli Goranmak ministrliginden berilen beýanatda: "Penje-Şimşek we Penje-Ýyldyrym operasiýalarynyň çäginde terrorçylaryň hinlerine girildi, Harby-howa güýçlerimiz terrorçylaryň ýerlerini ýer bilen ýegsan etdi" diýip habar berildi. Degişli Habarlar