Türkiýäniň Kowid-19 epidemiýasyna garşy göreşi dowam edýär

Türkiýede epidemiýanyň başyndan bäri aradan çykan raýatlaryň sany 35 müň 926 adama ýetdi

1623597
Türkiýäniň Kowid-19 epidemiýasyna garşy göreşi dowam edýär

Türkiýäniň koronawirus epidemiýasyna garşy göreşinde soňky 24 sagatda çekilen adam pidasy 318 boldy.

Türkiýede epidemiýanyň başyndan bäri aradan çykan raýatlaryň sany 35 müň 926 adama ýetdi.

Soňky 24 sagadyň dowamynda 301 müň 243 adam testden geçirilip, ýene-de 3 müň 101 adama koronawirusyň ýolugandygy anyklandy.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 55 müň 802 adama ýetdi.

Saglyk ýagdaýy gowulaşyp öýlerine ugradylan 43 müň 856 adam bilen birlikde, jemi sagalan raýatlaryň sany 3 million 687 müň 590 adama ýetdi.

 


Etiketkalar: #koronawirus , #Türkiýe

Degişli Habarlar