Türkiýäniň suw giňişligine itilen 64 bosgun halas edildi

Bosgunlar deslapky işlerden soň, Migrasiýa edarasyna alynyp gidildi

1616979
Türkiýäniň suw giňişligine itilen 64 bosgun halas edildi

Izmir welaýatynyň Dikili etrabynda Gresiýanyň Kenarýaka howpsuzlyk gullugy tarapyndan Türkiýäniň suw giňişligine itilen 64 bosgun halas edildi. 

Izmir welaýatynyň Dikili etrabynyň suw giňişliginde çiýşirilen gaýykda bosgunlaryň bardygy barada alynan maglumatyň esasynda şol ýere Kenarýaka howpsuzlyk gullugyna degişli topar gönükdirildi. 

Gresiýanyň Kenarýaka howpsuzlyk gullugy tarapyndan Türkiýäniň suw giňişligine itilen 64 bosgun halas edilip, kenara çykaryldy. 

Bosgunlar deslapky işlerden soň, Migrasiýa edarasyna alynyp gidildi. Degişli Habarlar