Türkiýede Kowid-19 pandemiýasyna garşy göreş dowam edýär

Türkiýede epidemiýanyň başyndan bäri aradan çykan raýatlaryň sany 31 müň 76 adama ýetdi

1610044
Türkiýede Kowid-19 pandemiýasyna garşy göreş dowam edýär

Türkiýäniň koronawirus epidemiýasyna garşy göreşinde soňky 24 sagatda çekilen adam pidasy 153 boldy.

Türkiýede epidemiýanyň başyndan bäri aradan çykan raýatlaryň sany 31 müň 76 adama ýetdi.

Soňky 24 sagadyň dowamynda 220 müň 109 adam testden geçirilip, ýene-de 1 müň 305 adama koronawirusyň ýolugandygy anyklandy.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 29 müň 58 adama ýetdi.

Saglyk ýagdaýy gowulaşyp öýlerine ugradylan 17 müň 164 adam bilen birlikde, jemi sagalan raýatlaryň sany 2 million 957 müň 93 adama ýetdi.Degişli Habarlar