Prezident Erdogan Italiýanyň Premýer Ministri Bilen Telefon Arkaly Söhbetdeşlik Geçirdi

Prezident Erdogan, Italiýanyň Premýer ministrligine saýlanan Mario Dragini täze wezipesi bilen gutlady

1607240
Prezident Erdogan Italiýanyň Premýer Ministri Bilen Telefon Arkaly Söhbetdeşlik Geçirdi

 

Prezident R. T. Erdogan, Italiýanyň Premýer ministri Mario Dragi bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi.

Prezidentiň ýanyndaky Kommunikasiýalar edarasyndan berlen beýannama görä, Erdogan bilen Dragi telefon söhbetdeşliginde Türkiýe bilen İtaliýanyň arasyndaky özara gatnaşyklar bilen birlikde sebitara meseleler hakynda pikir alyşdy.

Prezident Erdogan, Italiýanyň Premýer ministrligine saýlanan Mario Dragini täze wezipesi bilen gutlady.

Iki ýurduň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň güýçlendirilmeginiň, iki ýurduň ýerleşýän sebitiniň durnuklylygyna we asudalygyna goşant goşjakdygyny nygtan Erdogan, Türkiýe bilen Italiýanyň arasyndaky üçünji hökümetara maslahaty epidemiýa garşy degişli çäreleriň görülmegi bilen gysga wagtda geçirmek isleýändiklerini belledi.

Prezident Erdogan, özara söwda mukdaryny 30 milliard dollara ýetirmegi maksat edinýändiklerini nygtady.

ÝB-ne doly agzalygyň Türkiýäniň strategik maksatlaryndan biridigini nygtan Erdogan, Italiýanyn Türkiýä agzalyk etabyna doly goldaw berjekdigine ynanýandygyny belledi.Degişli Habarlar