Prezident Erdogan, Germaniýanyň Federal Kansleri Angela Merkel Bilen Duşuşyk Geçirdi

Prezident Erdogan, Germaniýanyň Federal Kansleri Merkel bilen yzygiderli ýagdaýda aragatnaşyk saklanmagyna uly ähmiýet berýändigini belledi

1596003
Prezident Erdogan, Germaniýanyň Federal Kansleri Angela Merkel Bilen Duşuşyk Geçirdi

 

Prezident R. T. Erdogan, Germaniýanyň Federal Kansleri Angela Merkel bilen wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly duşuşyk geçirdi.

Prezidentiň ýanyndaky Kommunikasiýalar edarasyndan berlen beýannama görä, iki lider Türkiýe bilen Germaniýanyň arasyndaky özara gatnaşyklar bilen birlikde sebitara meseleler hakynda pikir alyşdy.

Prezident Erdogan, Germaniýanyň Federal Kansleri Merkel bilen yzygiderli ýagdaýda aragatnaşyk saklanmagyna uly ähmiýet berýändigini belledi.

Türkiýäniň täze görnüş koronawirus epidemiýasyna garşy göreşiniň egilşiksiz dowam edýändigini, tapgyrlaýyn gözegçilikli kadalaşma etabynyň başlandygyny we sanjymlama tapgyrynyň hem güýçli depginde dowam edýändigini aýdan Prezident Erdogan, aprel aýynda syýahatçylyk möwsüminiň başlajakdygyna ynanýandygyny ýatlatdy.

Prezident Erdogan duşuşykda Siriýada ynsanperwer kömegine mätäçlyk duýýan millionlarça siriýalyny goraýan we ýardam berýän ýeke-täk ýurduň Türkiýedigini nygtap, bosgunlaryň meýletin yzyna dolanmagy meselesinde ÝB_niň maliýe we tehniki taýdan goldaw bermelidigine ünsi çekdi.

18-nji mart ylalaşygynyň ýaňadandan gözden geçirilmegi meselesinde hem durup geçen Prezident Erdogan, Türkiýäniň Ortaýer we Egeý deňizi meselelerinde oňyn tutumyny dowam etdirýändigini belledi.

Prezident Erdogan, Liwiýada täze hökümetiň ynam sesini alyp gysga wagtda öz işine başlamagynyň möhümdigini nygtady.

Duşuşyga Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly, Adalat we ösüş partiýasynyň metbugat sekretary Ömer Çelik, Kommunikasiýalar edarasynyň başlygy Fahrettin Altun we Prezidentiň metbugat sekretary Ibrahim Kalyn hem gatnaşdy.Degişli Habarlar