Prezident Erdogan, Mejlisiň Başlygy Mustafa Şentopy Kabul Etdi

Erdogan bilen Şentop täze tekstiniň taýarlanmagy etaby hakynda pikir alyşdy

1594379
Prezident Erdogan, Mejlisiň Başlygy Mustafa Şentopy Kabul Etdi

Prezident R. T. Erdogan, Türkiýäniň Beýik Millet Mejlisiniň başlygy Mustafa Şentopy kabul etdi.

Prezident Erdogan, Mejlisiň başlygy Mustafa Şentopy Beştepede kabul etdi.

Erdogan bilen Şentop kabul edilşikde konstitutsiýanyň täze tekstiniň taýarlanmagy etaby we Mejlisiň gün tertibinde esasy orun eýeleýän kanun taslamalary hakynda pikir alyşdy.

Prezident Erdogan “Etap adaty ýagdaýda dowam eder we Baş Assambleýada sese goýlar” diýipdi.

Mejlisiň başlygy Şentop hem ozal beren beýannamasynda konstitutsiýanyň täze tekstiniň taýarlanmagy meselesinde “Öz üstüme düşýän jogapkärçiligi ýerine ýetirerin” diýipdi.Degişli Habarlar