Türkiýe Eýrana çagyryş berdi

Türkiýe Eýrana çagyryş berip: "Terrora garşy göreşde garşymyzda däl, ýanymyzda boluň" diýdi.

1592237
Türkiýe Eýrana çagyryş berdi

Türkiýe Eýrana çagyryş berip: "Terrora garşy göreşde garşymyzda däl, ýanymyzda boluň" diýip nygtady. Degişli Habarlar