Koronawirusa Garşy Göreş Dowam Edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 66 boldy.

1592327
Koronawirusa Garşy Göreş Dowam Edýär

Türkiýäniň koronawirusa garşy göreşi dowam edýär

Epidemiýanyň başyndan bäri aradan çykan raýatlaryň sany 28 müň 569 adama ýetdi.

24 sagadyň dowamynda 109 müň 639 adam testden geçirilip, ýene-de 610 adama koronawirusyň ýokaşandygy  anyklandy.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 8 müň 424 adama ýetdi

Saglyk ýagdaýy gowulaşyp öýlerine ugradylan 6 müň 511 adam bilen birlikde, jemi sagalan raýatlaryň sany 2 million 572 müň 234 adama ýetdi.Degişli Habarlar