Prezident Erdogan, Kyzyljahamam-Çerkeş Tuneliniň Açylyş Dabarasyna Gatnaşdy

“Soňky 18 ýylda ýurdumyzda howa, deňiz we gara ýol gatnaw ulgamlary boýunça uly öňe gidişlik etdik”

1591904
Prezident Erdogan,  Kyzyljahamam-Çerkeş Tuneliniň Açylyş Dabarasyna Gatnaşdy

 

Prezident R. T. Erdogan “Ýurdumyzyň bitewiligi, halymyzyň jebisligi we döwletimiziň geljegi üçin näme edilmeli bolsa ederis” diýdi.

Prezident Erdogan, wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Kyzyljahamam-Çerkeş tuneliniň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Prezident Erdogan tuneliň açylyş dabarasynda eden çykyşynda “Soňky 18 ýylda ýurdumyzda howa, deňiz we gara ýol gatnaw ulgamlary boýunça uly öňe gidişlik etdik” diýip belledi.

Çykyşynda Kyzyljahamam-Çerkeş tuneli hakynda hem durup geçen Erdogan “Bu taslama bilen wagtdan we ýangyçdan ýylda ortaça 5,7 million lira tygşytlanar” diýdi.Degişli Habarlar