Soňky 24 Sagatda Koronawirus Sebäpli Çekilen Adam Pidasy 72 Boldy

Jemi sagalan raýatlaryň sany 2 million 540 müň 293 adama ýetdi

1590114
Soňky 24 Sagatda Koronawirus Sebäpli Çekilen Adam Pidasy 72 Boldy

Türkiýäniň koronawirusa garşy göreşi dowam edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 72 boldy.

Epidemiýanyň başyndan bäri aradan çykan raýatlaryň sany 28 müň 285 adama ýetdi.

24 sagadyň dowamynda 124 müň 15 adam testden geçirilip, ýene-de 660 adama koronawirusyň ýokaşandygy  anyklandy.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 9 müň 561 adama ýetdi

Saglyk ýagdaýy gowulaşyp öýlerine ugradylan 5 müň 297 adam bilen birlikde, jemi sagalan raýatlaryň sany 2 million 540 müň 293 adama ýetdi.Degişli Habarlar