"Bigünä 13 raýatymyzyň öldürilmegi hadysasynda, hiç kimi görmedik. Eý Günbatar siz nirde?"

Prezident Erdogan: "Bigünä 13 raýatymyzyň öldürilmegi hadysasynda, hiç kimi görmedik. Eý Günbatar siz nirde?" diýip nygtady

1584696
"Bigünä 13 raýatymyzyň öldürilmegi hadysasynda, hiç kimi görmedik. Eý Günbatar siz nirde?"

Prezident Erdogan: "Bigünä 13 raýatymyzyň öldürilmegi hadysasynda, hiç kimi görmedik. Eý Günbatar siz nirde?" diýip nygtady.Degişli Habarlar