Soňky 24 Sagatda Koronawirus Sebäpli Çekilen Adam Pidasy 132 Boldy

Jemi sagalan raýatlaryň sany 2 million 331 müň 314 adama ýetdi.

1572432
Soňky 24 Sagatda Koronawirus Sebäpli Çekilen Adam Pidasy 132 Boldy

 

Türkiýäniň koronawirusa garşy göreşi dowam edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 132 boldy.

Epidemiýanyň başyndan bäri aradan çykan raýatlaryň sany 25 müň 476 adama ýetdi.

24 sagadyň dowamynda 179 müň  419 adam testden geçirilip, ýene-de 675 adama koronawirusyň ýokaşandygy  anyklandy.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 7 müň 489 adama ýetdi

Saglyk ýagdaýy gowulaşyp öýlerine ugradylan 8 müň 803 adam bilen birlikde, jemi sagalan raýatlaryň sany 2 million 331 müň 314 adama ýetdi.Degişli Habarlar