80 Ýaşyndan Ýokardaky Raýatlaryň Sanjymyna Başlandy

Koronawirusa garşy göreş dowam edýär

1570490
80 Ýaşyndan Ýokardaky Raýatlaryň Sanjymyna Başlandy

 

Türkiýäniň koronawirusa garşy göreşi dowam edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 140 boldy.

Epidemiýanyň başyndan bäri aradan çykan raýatlaryň sany 25 müň 73 adama ýetdi.

24 sagadyň dowamynda 148 müň  425 adam testden geçirilip, ýene-de 684 adama koronawirusyň ýokaşandygy  anyklandy.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 5 müň 277 adama ýetdi

Saglyk ýagdaýy gowulaşyp öýlerine ugradylan 5 müň 860 adam bilen birlikde, jemi sagalan raýatlaryň sany 2 million 307 müň 721 adama ýetdi.

Beýleki tarapdan Saglygy goraýyş ministri Fahrettin Koja şu gün 80 ýaşyndan ýokardaky raýatlaryň sanjymyna başlandyklaryny habar berdi.

Twitterden sanjym kalendary barada maglumat beren Koja, 80 ýaşyndan ýokardaky raýatlaryň saglygy goraýyş merkezlerinde sanjymyna başlanandygyny nygtady.Degişli Habarlar