Soňky 24 Sagatda Koronawirus Sebäpli Çekilen Adam Pidasy 140 Boldy

Jemi sagalan raýatlaryň sany 2 million 307 müň 721 adama ýetdi.

1570013
Soňky 24 Sagatda Koronawirus Sebäpli Çekilen Adam Pidasy 140 Boldy

Türkiýäniň koronawirusa garşy göreşi dowam edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 140 boldy.

Epidemiýanyň başyndan bäri aradan çykan raýatlaryň sany 25 müň 73 adama ýetdi.

24 sagadyň dowamynda 148 müň  425 adam testden geçirilip, ýene-de 684 adama koronawirusyň ýokaşandygy  anyklandy.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 5 müň 277 adama ýetdi

Saglyk ýagdaýy gowulaşyp öýlerine ugradylan 5 müň 860 adam bilen birlikde, jemi sagalan raýatlaryň sany 2 million 307 müň 721 adama ýetdi.Degişli Habarlar