Yragyň Demirgazygynda 4 Terrorçy Täsirsiz Ýagdaýa Getirildi

PKK-a agza 4 terrorça garşy howa hüjümini guraldy

1569397
Yragyň Demirgazygynda 4 Terrorçy Täsirsiz Ýagdaýa Getirildi

 

Yragyň demirgazygynda ýerleşýän Gara etrapçasynda terror guramasy PKK-a agza 4 terrorçy howa hüjüminde täsirsiz ýagdaýa getirildi.

Milli goranmak ministrliginden berlen beýannamada, Türk ýaragly güýçleriniň, Yragyň demirgazygynda ýerleşýän Gara etrapçasynda ýerleri anyklanylan ekstremist terror guramasy PKK-a agza 4 terrorça garşy howa hüjümini gurandygy nygtaldy.

Beýannamada gurama agza 4 terrorçynyň täsirsiz ýagdaýa getirlendigi bellenildi.Degişli Habarlar