Eren-3 Agry Dagy Operasiýasy Başlady

Eren operasiýalary dowam edýär.

1569478
Eren-3 Agry Dagy Operasiýasy Başlady

Içeri işler ministrligi Eren-3 Agry Dagy operasiýasynyň başlandygyny habar berdi.

Ekstremist terror guramasy PKK-ny dolulygyna ýok etmek we sebitdäki terrorçylaryny täsirsiz ýagdaýa getirmek üçin birinjisi Agry Tendürekde, 2-njisi Diýarbakyryň Lije etrabynda başladylan Eren operasiýalary dowam edýär.

Eren-3 Agry Dagy Operasiýasyna 1040 hünärmen gatnaşýar.Degişli Habarlar