Koronawirusa Garşy Göreş Dowam Edýär

Jemi sagalan raýatlaryň sany 2 million 290 müň 32 adama ýetdi

1568633
Koronawirusa Garşy Göreş Dowam Edýär

 

Türkiýäniň koronawirusa garşy göreşi dowam edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 153 boldy.

Epidemiýanyň başyndan bäri aradan çykan raýatlaryň sany 24 müň 640 adama ýetdi.

24 sagadyň dowamynda 165 müň  109 adam testden geçirilip, ýene-de 743 adama koronawirusyň ýokaşandygy  anyklandy.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 6 müň 289 adama ýetdi

Saglyk ýagdaýy gowulaşyp öýlerine ugradylan 6 müň 113 adam bilen birlikde, jemi sagalan raýatlaryň sany 2 million 290 müň 32 adama ýetdi.Degişli Habarlar