Soňky 24 Sagatda Koronawirus Sebäpli Çekilen Adam Pidasy 164 Boldy

Jemi sagalan raýatlaryň sany 2 million 270 müň 769 adama ýetdi.

1566137
Soňky 24 Sagatda Koronawirus Sebäpli Çekilen Adam Pidasy 164 Boldy

Türkiýäniň koronawirusa garşy göreşi dowam edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 164 boldy.

Epidemiýanyň başyndan bäri aradan çykan raýatlaryň sany 24 müň 161 adama ýetdi.

24 sagadyň dowamynda 151 müň  342 adam testden geçirilip, ýene-de 749 adama koronawirusyň ýokaşandygy  anyklandy.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 5 müň 862 adama ýetdi.

Saglyk ýagdaýy gowulaşyp öýlerine ugradylan 7 müň 905 adam bilen birlikde, jemi sagalan raýatlaryň sany 2 million 270 müň 769 adama ýetdi.Degişli Habarlar