Koronawirusa Garşy Göreş Dowam Edýär

Jemi sagalan raýatlaryň sany 2 million 246 müň 47 adama ýetdi.

1564624
Koronawirusa Garşy Göreş Dowam Edýär

Türkiýäniň koronawirusa garşy göreşi dowam edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 169 boldy.

Epidemiýanyň başyndan bäri aradan çykan raýatlaryň sany 23 müň 664 adama ýetdi.

24 sagadyň dowamynda 167 müň  211 adam testden geçirilip, ýene-de 921 adama koronawirusyň ýokaşandygy  anyklandy.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 8 müň 314 adama ýetdi

Saglyk ýagdaýy gowulaşyp öýlerine ugradylan 9 müň 109 adam bilen birlikde, jemi sagalan raýatlaryň sany 2 million 246 müň 47 adama ýetdi.Degişli Habarlar