Ýene-de 2 Terrorçy Boýun Egdi

2021-nji ýylda geçirlen gepleşikler netijesinde terror guramasy PKK/KJK-nyň hataryndan gaçyp boýun egen terrorçylaryň sany 3-e ýetdi

1562629
Ýene-de 2 Terrorçy Boýun Egdi

 

Geçirlen gepleşikler netijesinde ekstremist terror guramasy PKK/KJK-nyň hataryndan gaçan 2 terrorçy howpsyzlyk güýçlerine boýun egdi.

Içeri işler ministrliginden berlen beýannama görä, howpsyzlyk güýçleriniň geçiren gepleşikleri netijesinde boýun egen terrorçylaryň 2010-2014-nji ýyllaryň aralygynda guramanyň hataryna goşulandygy we Yrakda iş alyp barýandyklary anyklandy.

Şeýlelikde 2021-nji ýylda geçirlen gepleşikler netijesinde ekstremist terror guramasy PKK/KJK-nyň hataryndan gaçyp boýun egen terrorçylaryň sany 3-e ýetdi.

 Degişli Habarlar