Koronawirusa Garşy Göreşi Dowam Edýär

Jemi sagalan raýatlaryň sany 2 million 190 müň 47 adama ýetdi.

1560494
Koronawirusa Garşy Göreşi Dowam Edýär

 

Türkiýäniň koronawirusa garşy göreşi dowam edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 181 boldy

Epidemiýanyň başyndan bäri aradan çykan raýatlaryň sany 22 müň 631 adama ýetdi.

24 sagadyň dowamynda 168 müň  289 adam testden geçirilip, ýene-de 1 müň 103 adama koronawirusyň ýokaşandygy  anyklandy.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 9 müň 537 adama ýetdi

Saglyk ýagdaýy gowulaşyp öýlerine ugradylan 7 müň 902 adam bilen birlikde, jemi sagalan raýatlaryň sany 2 million 190 müň 47 adama ýetdi.Degişli Habarlar