Türkiýe, Eýranly Alym Muhsin Fahrizadeniň Öldürilmegini Ýazgardy

" Bu hytanatçylykly hüjümi ýazgarýarys, Eýranyň hökümetine we merhumyň hossarlaryna gynanç bildirýäris”

1536129
Türkiýe, Eýranly Alym Muhsin Fahrizadeniň Öldürilmegini Ýazgardy

 

Daşary işler ministrligi ýaragly hüjüme sezewar bolan eýranly alym Muhsin Fahrizade hakynda beýannama berdi.

Beýannamada, “Eýranly alym Muhsin Fahrizadeniň Tähranda ýaragly hüjümde ýogalmagyna uly gynanç bildirýäris. Bu hytanatçylykly hüjümi ýazgarýarys, Eýranyň hökümetine we merhumyň hossarlaryna gynanç bildirýäris” diýildi.

Beýannamada, Türkiýäniň sebitiň durnuklylygyny we parahatçylygyny bozmaga synanşýanlara we terrora garşy durýandygy bellenildi.

 


Etiketkalar: #hüjüm , #Eýran , #alym , #ýazgarmak

Degişli Habarlar