PKK-a agza ýene-de 5 terrorçy howpsuzlyk güýçlerine boýun egdi

Ekstremist terror guramasy PKK-a agza ýene-de 5 terrorçy howpsuzlyk güýçlerine boýun egdi

1534546
PKK-a agza ýene-de 5 terrorçy howpsuzlyk güýçlerine boýun egdi

Türkiýäniň Içeri işler ministrligi tarapyndan berilen beýanatda, Içeri işler ministrliginiň koordinasiýasynda Žandarmanyň Baş serkerdeligi we Içeri işler edarasy tarapyndan edilen tagallalaryň netijesinde ekstremist terror guramasy PKK-nyň düzüminden gaçan ýene-de 5 terrorçynyň, Türkiýäniň serhetleriniň çägine girip Howpsuzlyk güýçlerine boýun egendigi mälim edildi. 

Guramanyň agzalarynyň 2011-nji we 2015-nji ýyllar aralygynda terror guramanyň düzümine goşulandyklary we Siriýada we Yrakda iş alyp barandyklary habar berilen beýanatda, edilen tagallalaryň netijesinde şu ýylyň 1-nji ýanwaryndan bäri guramanyň düzüminden gaçyp Howpsuzlyk güýçlerine boýun egen terrorçylaryň sanynyň 215-e ýetendigi aýan edildi. Degişli Habarlar