Terrorçylyga Garşy Göreşi Egilşiksiz Dowam Edýär

Şyrnak welaýatynyň Judi dagy zolagynda geçirilen operasiýada 2 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

1531336
Terrorçylyga Garşy Göreşi Egilşiksiz Dowam Edýär

Içeri işler ministrliginden berilen beýannama görä “Ýyldyrym-1 Judi şehit žandarm seržanty Muhammed Ferdi Güntekin” operasiýasynyň çäginde Şyrnagyň merkezi etrabynyň Judi dagy zolagynda Welaýat žandarm serkerdeligine degişli žandarm komandoslary bilen ýörite harby güýçler tarapyndan operasiýa geçirildi.

Harby howa güýçleriniň goldaw bermeginde geçirilen operasiýada 2 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi.

Ministrlikden berilen beýleki bir beýannamada howpsyzlyk güýçleriniň söhbetdeşlikleri netijesinde ekstremist terror guramasy PKK/KJK agza 1 terrorçynyň Hakkaride boýun egendigi mälim edildi.

Boýun egen terrorçynyň 2004-nji ýylda guramanyň hataryna goşulandygy we Yrakda iş alyp barandygynyň anyklanandygyna üns çekilýän beýannamada, 1-nji ýanwardan bäri söhbetdeşlikler arkaly boýun egen PKK/KJK terrorçylarynyň sanynyň 204-e ýetendigi mälim edildi.Degişli Habarlar