PKK/KJK-a agza 1 terrorçy howpsuzlyk güýçlerine boýun egdi

Şu ýylyň 1-nji ýanwaryndan bäri Howpsuzlyk güýçlerine boýun egen PKK/KJK-a agza terrorçylaryň sany 189-a ýetdi

1520924
PKK/KJK-a agza 1 terrorçy howpsuzlyk güýçlerine boýun egdi

Türkiýäniň Içeri işler ministrliginden berilen beýanatda, ministrligiň koordinasiýasy esasynda Içeri işler edarasy we Žandarma güýçleriniň Baş serkerdeligi tarapyndan geçirilen işleriň netijesinde terror guramasy PKK/KJK-a agza 1 terrorçynyň howpsuzlyk güýçlerine boýun egendigi mälim edildi. 

Beýanatda, soňky terrorçy bilen birlikde şu ýylyň 1-nji ýanwaryndan bäri howpsuzlyk güýçlerine boýun egen terror guramasyna agzalaryň sany 189-a ýetendigi aýan edildi.Degişli Habarlar