Siriýanyň demirgazygynda 2 terrorçy täsirsiz ýagdaýada getirildi

Türkiýäniň Milli Goranmak ministrligi mesele bilen bagly beýanat berdi

1514648
Siriýanyň demirgazygynda 2 terrorçy täsirsiz ýagdaýada getirildi

Siriýanyň demirgazygynda hüjüm guramak üçin taýarlyk görendigi anyklanan ekstremist terror guramasy PKK/ÝPG-e agza 2 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi. 

Türkiýäniň Milli Goranmak ministrliginden berilen beýanatda: "Siriýanyň demirgazygyndaky Ýewfrat Galkany we Parahatçylyk Çeşmesi sebitlerinde asudalyk we durnuklylyk gurşawyny bozmak maksady bilen hüjüm guramak üçin taýarlyk görendikleri anyklanan ekstremist terror guramasy PKK/ÝPG-e agza 2 terrorçy gahryman desant güýçlerimiz tarapyndan täsirsiz ýagdaýa getirildi" diýip habar berildi. Degişli Habarlar