Erdogan Liwiýada gazanylan ylalaşyk bilen bagly beýanat berdi

Prezident Rejep Taýýip Erdogan: "Liwiýada gazanylan od açmazlyk bilen bagly ylalaşyk, ýokary derejede däldir" diýip belledi

1514806
Erdogan Liwiýada gazanylan ylalaşyk bilen bagly beýanat berdi

Prezident Erdogan, Stambulda metbugat işgärlerine beren beýanatynda: "Liwiýada gazanylan od açmazlyk bilen bagly ylalaşyk, ýokary derejede däldir. Pes derejede bolanlygy üçin möhledi näçe wagt dowam etjekdigini wagt görkezer" diýip nygtady. 

BMG, Liwiýadaky taraplaryň ýurt derejesinde hemişelik ylalaşyga gelendiklerini, ylalaşygyňiň gysga wagtda güýje girjekdigni habar berdi. 


Etiketkalar: #Liwiýa , #Erdogan , #ylalaşyk

Degişli Habarlar