Çawuşoglu Bilen Baýramow Telefon Arkaly Söhbetdeşlik Geçirdi

Çawuşoglu bilen Baýramow, Ermenistan tarapyndan guralýan hüjümler hakynda pikir alyşdy

1507052
Çawuşoglu Bilen Baýramow Telefon Arkaly Söhbetdeşlik Geçirdi

 

Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşoglu, Azerbaýjanyň Daşary işler ministri Jeýhun Baýramow bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi.

Diplomatik töwerekleriň berýän maglumatyna görä, Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşoglu bilen Jeýhun Baýramow, Ermenistan tarapyndan guralýan hüjümler hakynda pikir alyşdy.

Ermenistan bilen Azerbaýjan, Russiýanyň paýtagty Moskwada geçirlen gepleşiklerde 10-njy oktýabrdan ýerli wagt bilen 12.00-dan başlap Daglyk Garabagdaky jesetleriň we ýesirleriň çalşygyny göz öňünde tutýan gumanitar maksatly hüjümleriň bes edilmegi meselesinde ylalaşyk gazanypdy.

Ermenistanyň goşuny ylalaşygyň yzy ýanyndan heniz 24 sagat geçmänkä Azerbaýjanyň Genje şäherine raketalar bilen hüjüm etdi. Hüjümde asuda ilatdan 9 adam ýogaldy, 34 adam ýaralandy.



Degişli Habarlar