"Türk Deňiz Güýçleri, Deňizlerde Hak-Hukuklarymyzy We Bätbihletimizi Goramakda Egilşik Etmez”

Milli Goranmak ministri Hulusy Akar, Deňiz güýçleriniň döredilen güni mynasibetli ýüzlenme çap etdi

1497676
"Türk Deňiz Güýçleri, Deňizlerde Hak-Hukuklarymyzy We Bätbihletimizi Goramakda Egilşik Etmez”

Milli Goranmak ministri Hulusy Akar, Deňiz güýçleriniň döredilen güni mynasibetli çap eden gutlag ýüzlenmesinde, soňky döwürde Gündogar Ortaýer deňizinde başdan geçilýän wakalaryň döwrebap deňiz güýjüne eýe bolmagyň nähili möhümdigini görkezendigini nygtady.

Akar “Milli gäminiň başda durmagynda ýerli we milli goranyş senagatymyzyň gözüniň nury täze deňiz ulgamlary taslamalarynyň durmuşa geçirilmegi bilen Deňiz güýçlerimiz has-da güýçlener. Türk deňiz güýçleri, Egeýiň, Gündogar Ortaýer deňiziniň we Garadeňiziň başda durmagynda ähli deňizlerde hak-hukuklarymyzy we bätbihletimizi goramakda egilşik etmez” diýdi.Degişli Habarlar