Milli Howpsyzlyk Geňeşi Prezident Erdoganyň Ýolbaşçylygynda Jemlenşer

MHG-de Gündogar Ortaýer deňizinde başdan geçirilýän soňky wakalar ara alnyp maslahatlaşylar

1496378
Milli Howpsyzlyk Geňeşi Prezident Erdoganyň Ýolbaşçylygynda Jemlenşer

 

Milli Howpsyzlyk geňeşi, şu gün Prezident R. T. Erdoganyň ýolbaşçylygynda jemlenşer

Milli Howpsyzlyk Geňeşiniň maslahatynda Gündogar Ortaýer deňizinde başdan geçirilýän soňky wakalar ara alnyp maslahatlaşylar.

Türkiýe bilen Liwiýanyň arasyndaky gatnaşyklar, ekstremist terror guramasy PKK-a garşy guralýan operasiýalar meselesi hem Milli Howpsyzlyk Geňeşiniň gün tertibinde esasy orun eýeleýär.Degişli Habarlar