Erdogan Bilen Stoltenberg Gündogar Ortaýer Deňizinde Başdan Geçirilýän Wakalar Hakynda Pikir Alyşdy

Prezident Erdogan, NATO-nyň Baş sekretary Stoltenberg bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi

1496293
Erdogan Bilen Stoltenberg Gündogar Ortaýer Deňizinde Başdan Geçirilýän Wakalar Hakynda Pikir Alyşdy

Prezident R. T. Erdogan, NATO-nyň Baş sekretary Ýens Stoltenberg bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi

Kommunikasiýalar edarasyndan berlen beýanata görä, Erdogan bilen Stoltenberg telefon söhbetdeşliginde Gündogar Ortaýer deňizinde başdan geçirilýän wakalar we Türkiýe-NATO gatnaşyklary hakynda pikir alyşdy.

Prezident Erdogan, telefon söhbetdeşliginde, Türkiýäniň Gündogar Ortaýer deňizi meselesinde dartgynlygyň gowşamagyna we gepleşikleriň başlamagyna goldaw berýändigini ýene-de bir gezek nygtady.

Gresiýanyň dartgynlygy möwjedýändigine we meçew bermelerine garamazdan Türkiýäniň parasatly çemeleşýändigini nygtan Erdogan, ýetilen sepgitde yglan edilen geňeşmeleriň geljeginiň, Gresiýanyň tutumyna baglydygyny belledi.

NATO-nyň Baş sekretary Stoltenbergiň Gündogar Ortaýer deňizi meselesinde edýän tagallasyny takdyr edýändiklerini nygtan Erdogan, Türkiýäniň Gündogar Ortaýer deňizi meselesiniň çözülmegi üçin NATO-nyň edýän tagallasyna goldaw berýändigini we ylalaşyk gazanylmagyny isleýändigini nygtady.

 

 

 Degişli Habarlar