Akar we Serkerdeler “Oruç Reis” Gämisine Hemaýat Edýän Harby Gämileriň Dolanşyk Merkezine Bardylar

Akara serkerdeler ýoldaşlyk edýär

1472994
Akar we Serkerdeler “Oruç Reis” Gämisine Hemaýat Edýän Harby Gämileriň Dolanşyk Merkezine Bardylar

Milli goranmak ministr we Türk ýaragly güýçleriniň goşun serkerdeleri Gündogar Ortaýer deňizinde “Oruç Reis” ylmy-barlag gämisine hemaýat edýän harby gämileriniň dolandyrylýan Deňiz serkerdeligine baryp gördüler.

Hulusi Akar Baş ştabyň başlygy general Ýaşar Güler, Guryýer güýçleriniň serkerdesi, Harby howa güýçleriniň serkerdesi we Harby deňiz güýçleriniň serkerdesi bilen Deňiz serkerdeligine bardy.

Ministr Akar “Oruç Reis” ylmy-barlag gämisine hemaýat edýan harby gämileriň dolandyrylýan Deňiz dolandyryş serkerdeliginde alynyp barylýan işler bilen tanyşýar.Degişli Habarlar