Zeýtun şahajygy sebitinde 2 terrorçy göz tussaglygyna alyndy

Siriýada Zeýtun şahajygy sebitinde terrorçylykly işler alyp barýandygy anyklanan ekstremist terror guramasy PKK/ÝPG-e agza 2 terrorçy göz tussaglygyna alyndy

1469784
Zeýtun şahajygy sebitinde 2 terrorçy göz tussaglygyna alyndy

Türkiýäniň Milli Goranmak ministrligi tarapyndan berilen beýanatda: "Zeýtun şahajygy sebitinde asudalyk we durnukylyk gurşawyny bozmak maksady bilen terrorçylykly işler alyp barýandygy kesgitlenen PKK/ÝPG-e agza 2 terrorçy hyýanatçylykly aksiýalaryny amala aşyrmadan ozal göz tussaglygyna alyndy" diýip habar berildi. 


Etiketkalar: #terrorçy , #ÝPG , #PKK

Degişli Habarlar