Türkiýede koronawirusdan soň saglyk ýagdaýy gowulaşan adamlaryň sany 218 müň 491 adama ýetdi

Kovid-19-a garşy görülýän çäreler oňyn netijeler bermäge dowam edýär

1467019
Türkiýede koronawirusdan soň saglyk ýagdaýy gowulaşan adamlaryň sany 218 müň 491 adama ýetdi

 

Türkiýäniň täze görnüş koronawirus epidemiýasy Kovid-19-a garşy görýän çäreleri oňyn netijeler bermäge dowam edýär

Türkiýede soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli ýogalanlaryň sanynyň 18 adama çenli azalmagy bilen, ýurtda jemi ýogalan adamlaryň sany 5 müň 765 adama ýetdi. 

Soňky 24 sagatda 46 müň 249 adam testden geçirilip, ýene-de 1083 adamda koronawirusyň bardygy anyklandy. 

Saglyk ýagdaýy gowulaşyp öýlerine ugradylan soňky 994 adam bilen birlikde, koronawirusdan soň saglyk ýagdaýy gowulaşan adamlaryň sany jemi 218 müň 491 adama ýetdi.Degişli Habarlar