Siirtde terror guramasy PKK-a garşy operasiýa başladyldy

PKK-ly terrorçylaryň täsirsiz ýagdaýa getirilmegi, hyzmatdaşlarynyň tussag edilmegi maksady bilen operasiýa başladyldy

1466639
Siirtde terror guramasy PKK-a garşy operasiýa başladyldy

 

Siirtiň Eruh etrabynda ekstremist terror guramasy PKK-a garşy operasiýa başladyldy.

Welaýat häkimliginden berlen beýanatda, Eruh etrabynda PKK-ly terrorçylaryň täsirsiz ýagdaýa getirilmegi, hyzmatdaşlarynyň tussag edilmegi, gowaklarynyň, gaçybatalgalarynyň we ammarlarynyň hatardan çykarylmagy maksady bilen operasiýasynyň başladylandygy nygtaldy.

Beýanatda, operasiýa zolagyndaky halka howpsyzlygyň goralyp saklanmagy maksady bilen etrabyň Dadakly, Dönerdöwer, Dagdöşü, Gülburnu we Özlüpelit obalarynda Türkiýe wagty bilen ir sagat 09.00-dan başlap köçä çykmagyň gadagan edilendigi bellenildi.

 Degişli Habarlar