"Penje-Gaplaň" operasiýasynda üç terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Milli Goranmak ministrliginiň Twitter hasabyndan beýanat berildi

1448844
"Penje-Gaplaň" operasiýasynda üç terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Türkiýäniň Milli Goranmak ministrligi, Yragyň demirgazygynda geçirilýän "Penje-Gaplaň" operasiýasynda anyklanan PKK-a agza 3 terrorçynyň täsirsiz ýagdaýa getirilendigini habar berdi.

Milli Goranmak ministrliginiň Twitter hasabyndan berilen beýanatda, ekstremist terror guramasy PKK-a garşy geçirilýän operasiýalar barada maglumat berildi. 

Beýanatda "Penje-Gaplaň" operasiýasynda ýene-de 3 terrorçynyň täsirsiz ýagdaýa getirilendigi, 3 sany AK-47 tüpeňiniň, 1 sany M-16 tüpeňiniň, 10 sany granadyň, 500 sany M-16 tüpeňiň okunyň, 2 sany RPG-7 raketa atýan enjamyň we 3 sany ok-därinyň ele salynandygy aýan edildi. 

Beýleki tarapdan ýurdyň öz içinde geçirilýän operasiýalarda, Tunjeli welaýatynda Žandarma güýçleri tarapyndan täsirsiz ýagdaýa getirilen ekstremist terror guramasy PKK-a agza 2 terrorçynyň 1-iniň Terror sanawynyň çal kategoriýasynda ady bolan terrorçydygy kesgitlendi. 

Içeri işler ministrliginden berilen beýanata görä, düýn Tunjeli welaýatynyň Owajyk etrabynda Howpsuzlyk güýçleri tarapyndan howa güýçleriniň goldaw bermeginde geçirilen we 2 terrorçynyň täsirsiz ýagdaýa getirilendigi mälim edildi. 

Terrorçylaryň 1-iniň terrordan gözlenýänleriň sanawynda ady bolan we 500 müň lira baýrak goýulan terrorçydygy anyklandy. 


Etiketkalar: #PKK , #Owajyk , #Tunjeli , #operasiýa

Degişli Habarlar