Şyrnakda 2 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Terrora garşy egilşiksiz göreş dowam eder

1435081
Şyrnakda 2 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

 

Şyrnak welaýatynyň Beýtüşşebap etrabynda ekstremist terror guramasy PKK-a agza 2 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi.

Içeri işler ministrliginden berlen beýanata görä, içerki howsyzlyk operasiýalarynyň çäginde Şyrnak welaýatynyň Beýtüşşebap etrabynda howa güýçleriniň goldaw bermeginde operasiýa guraldy.

Operasiýada, uçarmansyz howa ulagynyň howadan goldaw bermegi netijesinde 2 terrorçynyň ýaraglary bilen birlikde täsirsiz ýagdaýa getirlendigi nygtaldy.

Beýanatda, terrora garşy egilşiksiz göreşiň dowam etjekdigi ýatladyldy.

 Degişli Habarlar