Fahrettin Koja Saglygy goraýyş edaralarynyň resmileri bilen maslahat geçirdi

Fahrettin Koja Twitter hasabyndan beýanat berdi

1422358
Fahrettin Koja Saglygy goraýyş edaralarynyň resmileri bilen maslahat geçirdi

Türkiýäniň Saglygy goraýyş ministri Fahrettin Koja, ýurdyň 81 welaýatynyň Saglygy goraýyş edaralarynyň resmileri bilen Oraza aýyndan ozal göni wideo aragatnaşyk arkaly maslahat geçirdi. 

Türkiýäniň Saglygy goraýyş ministri Fahrettin Koja, Twitter hasabyndan beren beýanatynda: "Ýurdyň her welaýatyndaky soňky wakalary we koronawirusa garşy göreşimiziň 2-nji tapgyryny ara alyp maslahatlaşdyk. Ýurdyň her nokadynda täze gündelik durmuşymyz: gözegçilikli sosial durmuş we bilelikde görýän öňüni alyş çärelerimizi dowam etdirmek" diýip belledi. Degişli Habarlar