Türkiýäniň  Kovid-19-a garşy görýän çäreleri oňyn netijeler bermäge dowam edýär

Saglyk ýagdaýy gowulaşan adamlaryň sany jemi 116 müň 111 adama ýetdi

1422090
Türkiýäniň  Kovid-19-a garşy görýän çäreleri oňyn netijeler bermäge dowam edýär

 

Türkiýäniň täze görnüş koronawirus epidemiýasy Kovid-19-a garşy görýän çäreleri oňyn netijeler bermäge dowam edýär

Türkiýede soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli ýogalanlaryň sanynyň 27 adama çenli azalmagy bilen, ýurtda jemi ýogalan adamlaryň sany 4 müň 276 adama ýetdi. 

Soňky 24 sagatda 37 müň 507 adam testden geçirilip, ýene-de 952 adamda koronawirusyň bardygy anyklandy. 

Saglyk ýagdaýy gowulaşyp öýlerine ugradylan soňky 1 müň 121 adam bilen birlikde, koronawirusdan soň saglyk ýagdaýy gowulaşan adamlaryň sany jemi 116 müň 111 adama ýetdi. Degişli Habarlar