Prezident Erdogan Gadyr gijesi bilen bagly ýüzlenme çap etdi

Prezident Erdogan Gadyr gijesi bilen bagly özüniň Twitter hasabyndan ýüzlenme çap etdi

1420282
Prezident Erdogan Gadyr gijesi bilen bagly ýüzlenme çap etdi

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýýip Erdogan Twitter hasabyndan Gadyr gijesi bilen bagly çap eden ýüzlenmesinde: "Müň aýdan has gowudygy buşlanan, mukaddes Gurhanyň dünýä inen Gadyr gijäňizi gutlaýaryn. Bu mübärek gijäniň milletimize, Yslam dünýäsine we bütin adamzada gowulyklar getirmegini beýik Alladan dileg edýärin" diýip belledi. Degişli Habarlar