Mustafa Şentop Türk dili baýramy mynasybetli gutlag ýüzlenmesini berdi

TBMM-nyň başlygy Mustafa Şentop 13-nji maý Türk dili baýramy mynasybetli gutlag ýüzlenmesini berdi

1417231
Mustafa Şentop Türk dili baýramy mynasybetli gutlag ýüzlenmesini berdi

TBMM-nyň başlygy Mustafa Şentop Twitterden beren beýanatynda: "Milletimiziň medeniýet birleşmesi we gelejek hökmünde müň ýyllaryň tejribesini emele getirýän türk dilimiz, diňe bir aragatnaşyk enjamy bolmak bilen çäklenmän, eýsemwatanyň serhedini çyzan, geplenýän her ýerde milli barlygymyzy yglan edýän bir gözýetimdir. Milletimiziň Türk dili baýramy gutly bolsun" diýip belledi. 


Etiketkalar: #TBMM , #Mustafa Şentop

Degişli Habarlar