“Daşary çykma, öýde bol”

Prezident Erdogan halka daşary çykmazlyklary üçin çagyryş berdi.

1382598
“Daşary çykma, öýde bol”

 

Prezident R. T. Erdogan halka daşary çykmazlyklary üçin çagyryş berdi.

Prezident Erdogan Twitterden beren ýüzlenmesinde “Arkaýyn boluň. Döwletimiz ähli degişli guramalary bilen gije gündüz diýmän halkyň hyzmatynda”diýdi.

Prezident Erdogan “Bu ynjyk döwrüň inşalla bilelikde hötdesinden geleriz. Duýduryşlary  ýerine ýetirmäge we hökmany suratda öýde bolmaga dowam edeliň. Ähli taraplaýyn degişli serişdelerimiz bar” diýdi.Degişli Habarlar