PKK-a agza 4 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

PKK-a agza terrorçylara garşy howa güýçleriniň goldaw bermeginde operasiýa guraldy

1361450
PKK-a agza 4 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Yragyň demigazygynda ýerleşýän Hakurk we Awaşin etrapçalarynda hüjüm guramak üçin taýarlyk görýändigi anyklanylan terror guramasy PKK-a agza 4 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi.

Milli Goranmak ministrliginden berlen beýanatda, Yragyň demirgazygynda ýerleşýän Hakurk we Awaşin etrapçalarynda hüjüm guramak üçin taýarlyk görýändigi anyklanylan terror guramasy PKK-a agza terrorçylara garşy howa güýçleriniň goldaw bermeginde operasiýanyň guralandygy nygtaldy.

Operasiýada 4 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi.

 

 Degişli Habarlar