Yragyň demirgazygynda 6 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Etrapda operasiýalar dowam edýär

1359530
Yragyň demirgazygynda 6 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Yragyň demirgazygynda ýerleşýän Kandil etrabynda ýerleri anyklanylan ekstremist terror guramasy PKK-a garşy guralan howa hüjüminde 6 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi.

Milli Goranmak ministrliginden berlen beýanata görä, Türk ýaragly güýçleriniň gözegçilik işleriniň çäginde Kandil etrabynda ekstremist terror guramasy PKK-a agza terrorçylaryň ýerleri anyklanyldy.

Terroçylara garşy guralan howa hüjüminde 6 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi.

Etrapda operasiýalar dowam edýär.

 Degişli Habarlar